MENÜ
Finanszírozást ígénybevevők köre

Minden jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás és intézmény, mely hivatalos – cégnyilvántartási, és adóigazolási – regisztráció alatt áll. (egyéni vállalkozó, gazdasági társaságok, állami szervezetek, iskolák, önkormányzatok, ipartestületek, kamarák, bíróságok, kórházak).


Finanszírozható eszközök
epito
 • Építőipari gépek
 • Bányagépek
 • Targoncák
Szükséges dokumentumok

Egyéni vállakozók
 • Elfogadott finanszírozási ajánlat
 • Személyi igazolvány másolata
 • Lakcím igazoló kártya másolata
 • Vállalkozói igazolvány másolata
 • Adókártya másolata
 • A tárgyévet megelőző 2 gazdasági év adóbevallása
 • Aktuális főkönyvi kivonat / eredmény levezetése
 • 30 napnál nem régebbi, eredeti APEH igazolás
 • Cégbemutatkozó adatlap kitöltése
 • Cégünk által is elfogadott értékbecslő valamelyike által készített ingatlan értékbecslés
 • A finanszírozott eszközre kötött adásvételi szerződés vagy adásvételi előszerződés (amennyiben már készült).

Gazdasági társaságok

 • Elfogadott finanszírozási ajánlat
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat + társasági szerződés
 • A tárgyévet megelőző 2 gazdasági év beszámolója (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés)
 • Aktuális év főkönyvi kivonata
 • 30 napnál nem régebbi, eredeti APEH igazolás
 • Aláírási címpéldány(ok)
 • Aláírásra jogosult személyek személyazonosító okmányainak másolata (személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya)
 • Cégbemutatkozó adatlap kitöltése
 • Cégünk által is elfogadott értékbecslő valamelyike által készített ingatlan értékbecslés,
 • A finanszírozott eszközre kötött adásvételi szerződés vagy adásvételi előszerződés (amennyiben már készült
Egyéb gazdálkodó szervezetek
 • Elfogadott finanszírozási ajánlat
 • Hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt, vagy ez iránti kérelmet igazoló okirat, ha ilyen nyilvántartásba vétel a szervezet létrejöttéhez szükséges
 • Társasági szerződés illetve alapító okirat,
 • Képviseleti jogosultságot igazoló okirat,
 • 30 napnál nem régebbi, eredeti APEH igazolás
 • Tárgyévet megelőző költségvetési beszámoló,
 • Tárgyévet megelőző mérleg és eredmény-kimutatás, könyvvizsgálói záradék, mérleg kiegészítő melléklet
 • Tárgyévet megelőző pénzforgalmi jelentés,
 • A finanszírozási kérelem kitöltését megelőző negyedévi adatokat is tartalmazó pénzforgalmi jelentés

 

Asztali nézet